Úvod

Obec Daletice je doložená z roku 1320 ako Deletha, neskôr ako Delethe (1371), Daleczicze (1773), Dalečice (1920), Ďaletice (1927); maďarsky Daléte. Obec sa v roku 1320 spomína ako vyvinutá obec s farou. Patrila Merseovcom a panstvu Svinia, v 17. storočí Szinyeiovcom a Melcerovcom. V roku 1427 mala 22 port, v roku 1789 mala 19 domov a 119 obyvateľov, v roku 1828 mala 17 domov a 123 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, plátenníctvom a furmankou. Väčšina obyvateľstva pracovala v poľnohospodárstve, zvyšok v priemyselných podnikoch v Prešove, Bardejove a Košiciach.


Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obce Daletice z dňa 10.11.2018

Starosta obce
Meno kandidáta Počet hlasov
1. Daniel Ščavnický 53
Obecní poslanci
Meno kandidáta Počet hlasov
1. Ing. Tomáš Richtarik 33
2. Lukáš Samsely 30
3. Ondrej Javorský 27
4. Jana Kočanová 26
5. Dominik Macej 25
6. Mgr. Jana Pacovská 25
7. Slavomír Pacovský 22
8. Marek Javorský 21